kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag

Hoeveel toeslag krijgt u voor de opvang van uw kinderen van de belasting?
Hoe aanvragen? | Wanneer krijg ik? | Hoeveel krijg ik? | Kindgebonden budget | Meer

Subsidie voor kinderopvang

De kinderopvangtoeslag is een bijdrage van de overheid voor de kosten van kinderopvang. Lees hier hoeveel kinderopvangtoeslag u in 2013 kunt krijgen, en hoe u deze subsidie kunt aanvragen. U vindt hier alles over de kinderopvangtoeslag 2013.

Vragen:
Wanneer krijg ik kinderopvangtoeslag?
Hoeveel kinderopvang subsidie krijg ik?
Hoe kan ik kinderopvangtoeslag krijgen?

Kinderopvangtoeslag 2013

Vanaf 2013 zal met betrekking tot de kinderopvangtoeslag het volgende worden gewijzigd:

 • De maximum vergoeding voor de uurtarieven van de kinderopvang in 2013 zijn bekend gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken. Het maximum uurtarief voor kinderdagdagopvang (creche) is vastgesteld op euro 6,46 per uur (euro 6,36 in 2012). Voor buitenschoolse opvang is het maximum uurtarief euro 6,02 per uur (euro 5,93 in 2012).
 • Sinds 2012 is de toeslag afhankelijk van het aantal uren dat de ouders werken, in 2013 zal dit ook het geval zijn. De toeslag wordt gekoppeld aan het aantal werkuren van de minst werkende ouder. Voor de toeslag betekent dit, dat met betrekking tot de kosten van dagopvang (0-4 jaar) 140% van de uren kunnen worden gedeclareerd en voor de buitenschoolse opvang (4-12 jaar) betekent dit dat 70% van de uren kunnen worden gedeclareerd.
 • De toeslag wordt beperkt voor ouders met een gezamenlijk inkomen dat meer dan 130.000 euro bedraagt.

Kinderopvang 2013: fors duurder

De kosten voor gezinnen voor de kinderopvang nemen aanzienlijk toe. De kinderopvangtoeslag wordt gestaag afgebouwd. In 2012 was er al een fikse verlaging voor de toeslag, en in 2013 worden de bezuinigingen verder doorgezet. Met name de toeslag voor het duurste kind wordt fors verlaagd.

Een standaard gezin met 3 dagen per week kinderopvang, waarbij beide ouders werken en een modaal salaris verdienen (gezamenlijk inkomen euro 60.000), gaat er in 2013 zo'n euro 40 op achteruit. Verdient een van de ouders tweemaal modaal (gezamenlijk inkomen euro 100.000), dan is de achteruitgang euro 160. En verdienen beide ouders tweemaal modaal (gezamenlijk inkomen euro 140.000), dan dient er euro 290 meer te worden betaald. Het maakt hierbij niet zoveel uit hoeveel kinderen u heeft. De verlaging heeft namelijk met name betrekking op het eerste kind.

Wilt uw weten hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt in 2013? Wij hebben diverse voorbeeldberekeningen voor u gemaakt. In onderstaande figuur ziet u dat met name de toeslag voor het eerste kind aanzienlijk wijzigt. Daar zal voor veel gezinnen in 2013 de pijn zitten.

Netto kosten kinderopvang 2013 versus 2012
Kinderopvangtoeslag 2013 versus 2012

Kosten kinderopvang per maand voor 3 kinderen met 3 dagen dagopvang

Gez. toetsinginkomen 2013 Kosten 2013 Kosten 2012 Verschil
euro 60.000 euro 621 euro 584 euro 37
euro 100.000 euro 1.079 euro 919 euro 160
euro 140.000 euro 1.329 euro 1.035 euro 294

In 2013 stijgen de netto kosten van kinderopvang versus 2012 als volgt;

 • Een gezin met een inkomen van tweemaal modaal (euro 60.000) gaat er in 2013 euro 37 tot euro 47 op achteruit, afhankelijk van het aantal kinderen.
 • Bij een inkomen van euro 100.000 nemen de kosten in 2013 toe met euro 160 bij 1 kind tot euro 169 met 3 kinderen.
 • Heef een gezin een inkomen van euro 140.000, dan gaat zij er euro 288 tot euro 294 (respectievelijk 1 en 3 kinderen) op achteruit in 2013.

Uitgangspunten bij bovenstaande berekeningen zijn als volgt. Het betreft een gezin met 1 kind die jonger is dan 4 jaar. Heeft het gezin een tweede kind, dan is die ook jonger dan 4 jaar, en bij een derde kind is deze ouder dan 4 jaar. De minstwerkende ouder werkt 3 dagen per week, er wordt dan ook 3 dagen per week kinderopvang genoten.

Lees meer over de Kinderopvangtoeslag 2013 en de Kinderopvangtoeslag 2012 ...

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen.

 • Nederlander
 • Een of meer inwonende kinderen (nog niet op voortgezet onderwijs)
 • U betaalt de kinderopvang
 • Geregistreerde kinderopvangorganisatie
 • U werkt (of krijgt bijdrage kinderopvang van gemeente of UWV)

  Aanvragen

  Ga naar Kinderopvangtoeslag bij Toeslagen.nl, wij leggen u uit hoe u de aanvraag moet doen. Kijk verder bij Belastingdienst kinderopvangtoeslag.

  Kindgebonden budget

  Als u kinderen heeft, krijgt u van de Nederlandse overheid een bijdrage in de kosten voor uw kinderen die jonger zijn dan 18 jaar. Naast de kinderbijslag krijgt u het zogenaamde kindgebonden budget, vroeger de kindertoeslag. Kijk hier hoeveel toeslag kinderopvang modaal inkomen u krijgt. Voor deze toeslag dient u een aanvraag te doen.

  Alles over kinderopvangtoeslag

  U leest hier alles over de kinderopvangtoeslag 2013. Kinderopvangtoeslag aanvragen is vrij eenvoudig. Voor het krijgen van kindertoeslag kunt u terecht bij belastingdienst toeslagen. Kijk wat de voorwaarden kinderopvangtoeslag zijn. U kunt ook de kinderopvangtoeslag berekenen om te kijken hoeveel u krijgt.

  Lees hier het laatste nieuws over de kinderopvangtoeslag.

  Gevonden op: kinderopvangtoeslag, kindertoeslag, kosten kinderopvang 2013, subsidie kinderopvang 2013, kindertoeslag 20123/a>, kinderopvangtoeslag 2013, hoeveel toeslag krijg ik met 2 kinderen, wat krijg ik terug van de belasting met kinderopvang, hoogte kinderopvangtoeslag.

 • (C) 2011 - 2013 Kinderopvangtoeslag.org | Home | Contact & Gebruiksvoorwaarden | Sitemap